سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا حجی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رسول حجی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله برای یک سیستم موجودی چند محصولی مساله تعیین مقادیر بهینه موجودی های اطمینان، که یکی از عناصر مهم سیستم های موجودی هستند، با توجه به محدودیت سرمایه بررسی شده است. فرض شده است که اقلام موجودی با خط مشی مرور دایم کنترل ، تقاضا برای اقلام موجودی متغیرهای تصادفی مستقل از یکدیگر و ایستا هستند. کمبود موجودی جایز و تقاضایی که با کمبود روبرو می شود با تاخیر برآورده می شود.
در این تحقیق با فرض این که واحد کمبود هر قلم معلوم شده است، روش تعیین مقادیر بهینه موجودی های اطمینان اقلام با توجه به محدودیت سرمایه و با هدف کمینه سازی هزینه های نگهداری و کمبود موجودی در واحد زمان به دست آمده است.