سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

هادی آذرنوا – مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
امیر فرشاد پورسیفی – کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

چکیده:

ارائه برق مطمئن به مشترکان، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و ایجاد ظرفیت فنی جهت جذب مشترکان جدید، سختی و تغییر سریع شرایط بازار کار، کمبود افراد با استعداد و توانا در ساختار فعلی شرکت، محدودیت های قانونی در جذب و تعدیل منابع انسانی، موانع موجود در خصوص حفظ بهره وری نیوری کار فعلی، رقابت ها در خصوص آموزش کافی و پرورش دادن کارکنان، افزایش و اوج گیری هزینه های سلامتی و اقدام هایی که در حال انجام هست تا منابع انسانی شرکت هوشمندتر شوند، به منظور غلبه بر این مسائل و موارد دیگری که روز به روز به این موارد در شرکت می پیوندند. یکی از راههای که پیش روی مدیران عالی قرار داشت تفویض اختیار به مدیران میانی،عملیاتی و کارکنان و ایجاد یک رابطه منطقی و معنی دار بین اختیار و مسئولیت بود. لذا این مورد کاوی در شرکت توزیع برق استان گیلان قصد دارد به صورت اجمالیموضوع تفویض اختیار، ریشه ها و عوامل موثر بر آن را بیان کند که باعث عدم اجرای موفقیت آمیز تفویض اختیار واقعی در شرکت ها می شود.