مقاله مورد کاوي چگونگي تاثير کارت امتيازي متوازن بر مديريت فرايندهاي کسب و کار در دو سازمان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مورد کاوي چگونگي تاثير کارت امتيازي متوازن بر مديريت فرايندهاي کسب و کار در دو سازمان ايراني
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارت امتيازي متوازن (BSC)
مقاله مديريت فرايندهاي کسب و کار
مقاله فرايندهاي کليدي
مقاله مورد کاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
“کارت امتيازي متوازن (BSC)، رويکردي نوين و چند بعدي در ارزيابي عملکرد و کنترل مديريت است که به طور ويژه، با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوي ديگر براي سازمان ها، بهبود فرايندهاي داخلي و متمرکز ساختن آن ها بر اهداف راهبردي ضروري است. مديران مي توانند، فرايندها را به عنوان سلاح راهبردي به کار بگيرند تا به عملکرد کلاس جهاني برسند و  BSCرا براي دست يابي و حفظ موفقيت راهبردي مورد استفاده قرار دهند.
در اين مقاله، تاثير پياده سازي روش کارت امتيازي متوازن بر فرايندهاي کسب و کار مورد بررسي قرار گرفته است. در اولين قدم، ادبيات BSC و مديريت فرايندهاي کسب و کار بررسي شده و سپس گزارش پياده سازي BSC در دو سازمان ايراني و تاثير آن بر مديريت فرايندهاي اين سازمان ها مشاهده شده است. بخش بعدي به تجزيه و تحليل اطلاعات مورد کاوي دو سازمان اختصاص يافته است. در پايان، نتايج حاصل از تحقيق روي سازمان هاي مورد بررسي با ادبيات تحقيق تطبيق يافته و نتايج حاصل ارايه شده است. طبق بررسي انجام گرفته در اين تحقيق، تاثير BSC در شناسايي فرايندهاي کليدي سازمان، هم راستا سازي فرايندهاي کليدي با راهبردهاي سازمان، بهبود فرايندهاي داخلي و نهايتا مرتبط ساختن “برنامه فعاليت ها” در تمام سطوح سازماني، در دو سازمان مورد مطالعه مشهود است.