سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز ناصری – مدیر عامل شرکت ثنارای

چکیده:

با تولد صندوق سرمایه گذاری اینجازات و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری های خارجی اران در این صندوق ، بحث سرمایه گذاری خطر پذیر از سه سال پیش در کشور آغاز شد . از دو سال پیش نیز مرکز صنایع نوین ( وزارت صنایع ) از طریق شرکت ثنارای به طور منسجم به فعالیت در این زمینه پرداخته و تلاش نموده تا ضمن جذب سرمایه خارجی برای شرکت های ایرانی مباحث مرتبط با سرمایه گذاری خطر پذیر را در ایران طرح نماید . فعالیت دو ساله د ر این زمینه اگر چه تا کنون منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هیچ شرکت ایرانی نشد ، لیکن تجارب بسیار با ارزشی را برای کشور به هم راه داشت . در این سخن رانی تجارب به دست آمده در اثر این تعامل در قالب موارد زیر برای حضار تشریح می شوند :
١- نقاط ضعف جدی شرکت های ایرانی در این خصوص
٢- مشکلات و ریسک های مربوط به کشور
٣- نگاه و انتظارات سرمایه گذاران خطر پذیر
٤- موارد مرتبط با ملیت سرمایه گذاران
در انتهای جمع بندی مختصری از تجارب و راه کارهای برای ادامه راه ارائه می شوند