مقاله مورفوتکتونيک تاقديس گدوان (شمال شرق شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مورفوتکتونيک تاقديس گدوان (شمال شرق شيراز)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالاآمدگي
مقاله پيشاني کوه
مقاله شاخص ژئومورفيکي
مقاله نقشه تراکم خطواره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كرم پور امين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كاونرودي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر بر روي تاقديس کوه گدوان (گدايون) بررسي هايي شامل تهيه نقشه خطواره ها با استفاده از تصاوير ماهواره هاي لندست ۷، تهيه نقشه تراکم طول، تقاطع و تعداد خطواره ها، همچنين محاسبه دو شاخص ژئومورفيکي شاخص پيچ و خم پيشاني کوهستان، درصد رخ دار شدن پيشاني کوهستان و تحليل استريوگرافيکي چين انجام گرفت. با توجه به دسته بندي شاخص هاي ژئومورفيکي، منطقه مورد بررسي از لحاظ تکتونيکي داراي فعاليت شديد تشخيص داده شده و بنابراين سرعت بالاآمدگي در اين منطقه بيش از فرسايش پيشاني کوه مي باشد، که در حدود يک الي پنج ميلي متر در سال تخمين زده مي شود. همچنين روش هاي اتوماتيک و نيمه اتوماتيک به همراه روش دستي در استخراج خطواره ها در اين مطالعه انجام گرفت. نقشه خطواره منطقه به همراه نقشه هاي تراکم طول تعداد و تقاطع خطواره علاوه بر آنکه نواحي داراي آنومالي شکستگي را مشخص مي کنند، کمک بسزايي در تعيين محل حفاري چاه هاي آب در دشت داريان مي نمايد. با تحليل استريوگرافيکي چين نيز نوع و و مختصات فضايي اجزا آن تعيين گرديد.