مقاله مورفوديناميك توده آتشفشاني دماوند و مديريت محيط با استفاده از GIS و RS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مورفوديناميك توده آتشفشاني دماوند و مديريت محيط با استفاده از GIS و RS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخروط دماوند
مقاله مورفوديناميك
مقاله GIS
مقاله فرايندهاي يخچالي
مقاله فرايندهاي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بدري فر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي نژاد مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي مرفوديناميک مخروط آتشفشاني دماوند تحت تاثير دو عامل مرفوديناميک دروني و بيروني است. محور اصلي اين تحقيق، بر مرفوديناميك بيروني استوار است. به اين ترتيب شكل هاي مرفوديناميك منطقه به دو گروه عمده تقسيم مي شود: دسته اي كه ناشي از فرايندهاي اقليمي است و دسته ديگر شكل هايي كه بر اثر فرايندهاي انساني شكل گرفته است. در فرايندهاي اقليمي، فرسايش يخچالي، مجاور يخچالي و آبرفتي سبب تغيير مورفولوژي دامنه ها و پديد آمدن شكل هاي خاصي شده است. به دليل شرايط خاص جغرافيايي مخروط آتشفشاني دماوند، اطلاعات چنداني در اختيار نبود، لذا با استفاده از تصاوير ماهواره اي SPOT، ASTER و ETM+، نقشه هاي پايه و بررسي هاي ميداني، چندين لايه اطلاعاتي جديد از مخروط دماوند در محيط GIS تهيه شد.