سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمس الله عسگری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
محمدرضا ثروتی – ا ستاد دانشکد ه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا جعفری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلان

چکیده:

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی از آن نام برد. مطالعه کمی و کیفی فرسایش و رسوب حوضه و تهیه نقشه های مناطق فرسایشی، رسوبزا و آسیب پذیر جهت برنامه ریزیهای بلند مدت امری ضروری است.لذا در این راستا حوضه فوق با استفاده از روش اصلاح شده پسیاک و در محیط (GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. که بر اساس میزان رسوبدهی هر واحد، نقشه شدت فرسایش مناطق مختلف حوضه تهیه و از تلفیق این نقشه با نقشه راهها، مناطق مسکونی، اراضی باغها و … نواحی آسیب پذیر حوضه مشخص شده است.