مقاله موسي و عيسي (ع) در انسان کامل جيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: موسي و عيسي (ع) در انسان کامل جيلي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسي (ع)
مقاله عيسي (ع)
مقاله جيلي
مقاله انسان کامل
مقاله تورات
مقاله انجيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگي انبيا الاهي آن گونه که در کتاب هاي مقدس، روايات و قصص به تصوير کشيده شده، همواره زمينه اي مساعد براي بيان انديشه ها و مضامين عرفاني بوده است. جيلي که خود از شاگردان مکتب عرفاني ابن عربي است به زندگي انبيا الاهي از جمله موسي و عيسي (ع) نظر داشته، به تاويل و تطبيق آيات، روايات و حوادث زندگي آنان با حوادث نفساني پرداخته است. جيلي در مجموع مباحث خود درباره زندگي موسي، بر فناي نفس بشري، حقيقت واحد الاهي، رفع دو گانگي و دويي در نسبت وجود حقي و خلقي و در نهايت بر وحدت انسان کامل با خداوند تاکيد دارد. او تورات را از تجليات اسما صفاتيه حق و انجيل را از تجليات اسما ذات مي داند. خداوند تورات را در نه لوح بر موسي نازل کرد و او مامور به ابلاغ هفت لوح بود و دو لوح پاياني که لوح «قدرت و ربوبيت» بود در حوزه تبليغ موسوي قرار نداشت، بلکه متعلق به عيسي بود و همين ابلاغ الواح «قدرت و ربوبيت» از سوي عيسي بود که موجب شد قوم عيسي به تثليث قايل شوند و به قول جيلي و ابن عربي به گمراهي (ضلال) و خطا (اعتقاد نادرست) بيافتند.
جيلي بر اين باور است که انجيل ظاهري دارد و باطني. ظاهر انجيل عبارات آغازين انجيل است که به نام «اب، ام و ابن» شروع مي شود، همچنان که اول قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» است. قوم عيسي ظاهر اين کلام را گرفتند و آن را بر عيسي، مريم و روح تطبيق دادند و از حقيقت انجيل که ظهور حضرت حق را در خلق و قيام ناموس لاهوتي را در وجود ناسوتي نشان مي دهد غفلت کردند و به تجسيم و حصر منتهي شدند.