سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پانته آ پریساراد –

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی تأثیر زبان ( به معنای وسیله ای برای هویت یافتن موجودات در جهان ) ، بر فرآیند ادراک فضای معمارانه می باشد . برای نیل به این منظور ، به بررسی مفاهیمی چون : فضا ، ادراک و زبان پرداخته شده و نقطه اشتراک آنها امری درونی به نام هویت و احراز هویت توسط زبان ، داخل فضا ، عنوان شده است .
دست آخر نیز ، مراحل نامیدن و تبیین فضا ، در ۳ مرحله : سیما شناسی ، موضع شناسی و گونه شناسی مطرح شده که برای روشن تر شدن موضوع ، از یک نمونه کاربردی ( درک فضای شهری ) کمک گرفته شده است .
لازم به ذکر است ، در شکل گیری این پژوهش ، نظریات پروفسور شولتز که آن هم متأثر از نظریات فیلسوف بزرگ هایدگر می باشد ، تأثیرات شایانی داشته است .