سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی ساداتی پور – دانشگاه علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سحر صدیق راهنما – دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تن سفید خود در محدوده جغرافیایی ۲۰-۳۶ تا ۳۰-۳۷ عرض شمالی و ۱۰-۴۹ تا ۱۶-۵۰ طول شرقی گسترده شده است و یکی از پیچیده‌ترین و متنوع‌تر این اکوسیستم‌های ساحلی کشورمان می‌باشد. در راستای شناخت محدوده مورد نظر در تعادل با محیط پیرامون، تحقیق حاضر انجام گرفته است. ابعاد کمی و کیفی حوزه براساس محاسبه فاکتورهای گوناگون در محیط که شامل: ۱- عوامل مرتبط با وضعیت شکل‌گیری حوزه ( FF.K.RE.RC…..) 2- عوامل مرتبط با اشکال هندسی حوزه ( A.P.LB. ….) 3- عوامل مرتبط با وضعیت هیدرولوژیکی به ژئو هیدرولوژیکی حوزه ( D.F.T. ….) 4- عوامل مرتبط با وضعیت مورفولوژیکی ، فیزیوتراپی و زمین‌شناسی حوضه ( DI.RR.G . ….) می‌باشد بررسی شده و در نهایت پهنه بندی و جهات جغرافیایی مناسب توسعه در محدوده مورد مطالعه با توجه به مؤلفه‌های توسعه پایدار به‌دست‌آمده است.