مقاله موعودگرايي و جهاني شدن فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: موعودگرايي و جهاني شدن فرهنگي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله تعامل فرهنگ ها
مقاله مذهب
مقاله موعودگرايي
مقاله سياست خارجي
مقاله قدرت نرم
مقاله راه برد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي متولي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن، با مفاهيمي چون فشردگي جهان، وابستگي بخش هاي گوناگون جهان، ادغام، هم گون سازي و گسترش تاثيرگذاري و تاثيرپذيري و … همراه است. هم چنين آن را زمينه ساز شکل گيري سياست فرابين الملل دانسته اند.
بايد گفت درباره آثار اين پديده، بر روي جنبه هاي گوناگون زندگي بشر، از جمله دين، بحث هاي فراواني شده است. در اين مقاله، مبحث مشترک تمامي اديان، يعني موعودگرايي را دريچه ورود به عرصه جهاني شدن قرار داده ايم. اين موضوع که راه بردمحوري در حوزه ديپلماسي است، از وجوه گوناگون بررسي شده است.