مقاله موقعيت حرفه اي و فعاليت هاي علمي دانش آموختگان مقطع کارداني مامايي دانشگاه علوم پزشکي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: موقعيت حرفه اي و فعاليت هاي علمي دانش آموختگان مقطع کارداني مامايي دانشگاه علوم پزشکي قزوين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقعيت حرفه اي
مقاله فعاليت هاي علمي
مقاله دانش آموختگان رشته مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سپاسي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارزيابي برون داد هر سيستم آموزشي نظير بررسي موقعيت حرفه اي و فعاليت هاي دانش آموختگان، اطلاعات ارزشمندي را جهت برنامه ريزي صحيح آموزشي فراهم مي آورد.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي موقعيت حرفه اي و فعاليت هاي علمي دانش آموختگان مقطع کارداني رشته مامايي دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۸ بر روي تمام دانش آموختگان مقطع کارداني مامايي (روزانه و شبانه) انجام شد که در فاصله سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵وارد دانشکده پرستاري و مامايي قزوين شده بودند. پرسش نامه براي تمام نمونه هاي در دسترس از طريق پست ارسال شد. پس از برگشت پرسش نامه ها، داده هاي مربوط به تعداد ۲۰۳ دانش آموخته با استفاده از آمار توصيفي ارايه شدند.
يافته ها: ۸۸٫۲% دانش آموختگان، در آزمون هاي ورودي رشته مامايي جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر شرکت کرده بودند که ۴۴٫۷% آنان در اين آزمون ها پذيرفته شده بودند. آخرين مدرک تحصيلي در ۶۸٫۵% کارداني، %۳۰ کارشناسي و ۱٫۵% کارشناسي ارشد بود. ۳۵٫۵% دانش آموختگان بي کار و ۱۱٫۸% در حال گذراندن طرح نيروي انساني بودند. ۶۸٫۶% از دانش آموختگان داراي سابقه شرکت در طرح تحقيقاتي، ارايه و چاپ مقاله بودند.
نتيجه گيري: با حذف افراد مشمول طرح نيروي انساني، درصد بي کاري قابل توجه بود. شايد يکي از علل تمايل به ادامه تحصيل، بازار کار نامطلوب براي مقطع کارداني بوده است. لازم است در دوران دانشجويي زمينه و مساعدت بيش تري براي شناخت و پرورش استعدادهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان فراهم شود.