سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی المدرسی – دکتری، دانشکده برق، دانشگاه یزد
سیدشهرام رجایی – فوق لیسانس ، دانشکده برق، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه شبکه های سنسور بی سیم از نوع Ad Hoc بهعلت قابلیتهای زیادی که دارند، به سرعت در حال توسعه هستند. تعیین موقعیت سنسورهخا در این شبکه ها ، یک موضوع مهم است .ب یشتر الگوریت م های تعیین محل موجود از روش سه ضلعی یاچند ضلعی، بر اساس محدوده اندازه گیری به دست آمده از تکنیک نشانگر قدرت سیگنال دریافتی (RSSI) و زمان ورودی (TOA) و اختلاف زمان ورودی (TDOA) استفاده می کنند. در این مقاله، با استفاده از شبکه های عصبی احتمالاتی (PNN) و استفاده از RSSI محل گره ها مشخص می شود. شبکه عصبی به گونه ای طراحی می شود که خروجی آن، احتمال تشابه موقعیت گره را نشان میدهد. نتایج نشان می دهد با استفاده ازخروجی شبکه عصبی، برآورد خوبی از موقعیت گره ها بدست می آید.