سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد اخباری – بخش مطالعات اقتصادی شرکت متن

چکیده:

این مقاله از این مشاهده آغاز می شود که مولدهای برق در مقیاس کوچک دوباره مطرح شده و اهمیت یافته اند . مباحث را با مروری بر تکنولوژی های تولید توان در مقیاس کوچک ادامه می دهیم و سپس به قابلیت ها و کارکردهای مهم و موضوعات مربوط به مولد برق در مقیاس کوچک می پردازیم . تکنولوژی های مختلف براساس نقش و کمک شان که به صورت لیستی از منافع و مسائل مرتبط به آنهاست مورد ارزیابی قـرار خـواهند گرفـت . مـولد در مقیـاس کوچـک همچـنین عمـوماً مـولد پـراکنده، نامـتمرکز یا فـراگیر نیز نامیده می شود . در بخش آخر تلاش داریم تعریفی برای مفاهیم بیان شده به طور عمیق تر ارائه دهیم . به نظر می رسد که اجماع عمومی در مورد تعریف دقیق به این صورت که این تعریف بسیاری از تکنولوژی ها و کاربردهای این مولدها را در برگیرد وجود ندارد .