سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمدجابر قنبری – مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵

چکیده:
تصدی مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ماهیت دینی حاکم بر آن و در مقایسه با سایر رژیم های سیاسی ویژگی های مضاعفی را می طلبد، به نحوی که رعایت اصل شایستگی و صلاحیت در انتخاب مسئولین، ملاک اساسی است. در راستای تحقق این اصل برای کارگزاران نظام اسلامی، بررسی احکامف فرامین و نظرات رهبری نظام به عنوان یکی از منابع رسمی حقوق اساسی، موضوع مقاله ی حاضر است. این امر در وهله ی نخست، مستلزم ابتنای رژیم سیاسی بر قواعد و موازین اسلامی و پیش بینی عالی ترین مراتب صلاحیت در راس هرم سیاسی و در قالب نظام ولایت فقیه است تا در ادامه، سلسله مراتب کارگزاران، هماهنگ با هرم نظام و مطابق با مولفه های بنیادی حول سه رکن دین محوری، قانون مداری و مردم باوری سامان شایسته یابند.