مقاله مولفه هاي تشکيل و تحکيم هويت سياسي و اجتماعي ايران در بخش اساطيري شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي تشکيل و تحکيم هويت سياسي و اجتماعي ايران در بخش اساطيري شاهنامه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله اساطير ايران باستان
مقاله هويت
مقاله طبقات اجتماعي در ايران
مقاله انديشه سياسي در ايران باستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني باقري شريف آباد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت سياسي يکي از مهم ترين مسايل مهم در پديده «دولت ـ ملت سازي» است. از آنجا که شاهنامه فردوسي در ميان متون کهن ما، نقشي اساسي در شکل گيري هويت ايراني دارد؛ بنابراين نوع نگاه و تاثير آن در بعد سياسي هويت، اهميت ويژه اي مي يابد. نويسنده مقاله با توجه به اين موضوع، تلاش کرده است، به جستجوي مولفه ها و عناصر تشکيل و تحکيم هويت سياسي و اجتماعي ايران بپردازد.
در پاسخ به پرسش مذکور، فرضيه مقاله طرح و در ضمن آن عناصري چون «دولت»، «طبقات اجتماعي»، «شکل گيري مرزهاي سياسي» و «سازوکارهاي زندگي اجتماعي» به عنوان مهم ترين شاخص هاي تشکيل و تحکيم هويت سياسي ايران معرفي شده و در بخش هاي مختلف مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند. نويسنده در پايان به اين نتيجه رسيده است که فردوسي آگاهانه و در ضمن اسطوره پردازي خود در بخش اساطيري شاهنامه، هر آنچه را که براي شکل گيري هويت سياسي اجتماعي يک «ملت» لازم بوده، بنيان نهاده است.