مقاله مولفه هاي داخلي پايدار و موثر بر سياست خارجي عراق جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي داخلي پايدار و موثر بر سياست خارجي عراق جديد
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست خارجي
مقاله منابع داخلي
مقاله بحران هويت ملي
مقاله دشواري هاي ژئوپلتيکي
مقاله اقتصاد رانتي
مقاله هنجارهاي مشترک عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر ضمن درک اهميت تغيير رژيم و فضاي سياسي – اجتماعي عراق جديد به تبيين عناصر و متغيرهاي داخلي تاثيرگذار بر سياست و رفتار خارجي اين کشور مي پردازد. سوال محوري اين است که منابع داخلي موثر بر شکل گيري سياست خارجي عراق کدامند؟ فرضيه در پاسخ، مدعي است سياست خارجي عراق جديد همانند دوران پادشاهي و جمهوري، تا حدود زيادي متاثر از منابع پايدار و ثابت داخلي است که ناسازگاري ميان هويت و حاکميت و يا دولت و ملت، دشواري هاي ژئوپليتيکي، اقتصاد وابسته به نفت و هويت و ارزش هاي مشترک عربي از مولفه ها و ويژگي هاي اصلي آن هستند. به رغم تغيير ساختار حقوقي، اين عناصر و ويژگي ها چندان تغييري نيافته و بعيد است در آينده نزديک دگرگون شوند.