مقاله مولفه هاي موثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي موثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله پذيرش تجارت الکترونيک
مقاله بنگاه هاي کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني زنگنه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي پور بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر از طريق بررسي عميق کتابخانه اي، عوامل موثر بر پذيرش تجارت الکترونيک به وسيله بنگاه هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزي را با هدف بيان اهميت اين عوامل بررسي مي کند. دستيابي به اهدافي همچون توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرک اقتصادي، تقويت کارآفريني، اشتغال زايي و افزايش فرصت هاي شغلي بيانگر نقش بنگاه هاي کوچک در توسعه بخش کشاورزي است. در حال حاضر بنگاه هاي کوچک نقش اساسي در توسعه شاخص هاي اقتصادي دارند و بنابراين بهره گيري از شيوه هاي نوين انجام فرايند تجارت همچون تجارت الکترونيکي نقش بسيار موثري در پيشرفت و موفقيت اين بنگاه ها در بخش کشاورزي خواهد داشت. در اين رابطه تجارت الکترونيک باعث توانا شدن تجارت محصولات کشاورزي خواهد شد و بيش از هر فناوري ديگري با آن مطابقت پيدا خواهد کرد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد منافع زيادي از تجارت الکترونيک براي بنگاه هاي اقتصادي در شيوه هاي متنوعي چون تامين خدمات بهتر براي مصرف کنندگان، يافتن تامين کنندگان و مصرف کنندگان جديد و بهبود کارايي فرايند تجارت وجود دارد. عواملي چون سازگاري، مزيت نسبي و افزايش آگاهي نسبت به سوددهي تاثير بسزايي در پذيرش تجارت الکترونيک دارد. بنگاه هاي کوچک مقياس بايستي توجه بيشتري به کاربرد فناوري هاي تجارت الکترونيک همانند شبکه هاي ارتباطي داشته و اطمينان حاصل کنند شيوه هاي کاري و فرهنگ سازماني آنان با تجارت الکترونيک سازگاري دارد. در بهره گيري از منافع اين فناوري لازم ميزان آگاهي در زمينه مزاياي کاربرد تجارت الکترونيک به وسيله  SMEها در بخش کشاورزي را توسعه بخشيد و اين افزايش آگاهي را مي توان از طريق برگزاري کارگاه ها، سمينارها و دوره هاي آموزشي ترويجي درباره تجارت الکترونيک به دست آورد.