مقاله مولفه هاي پايداري در سيماي شخصيت هاي رمان دفاع مقدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي پايداري در سيماي شخصيت هاي رمان دفاع مقدس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب پايداري
مقاله شخصيت داستاني
مقاله رمان دفاع مقدس
مقاله رزمندگان
مقاله مولفه هاي پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري خراساني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور عسگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چه چيزهايي مايه ايستادگي و پيروزي رزمندگان بر دشمن مهاجم بود؟ در اين مقاله اين مهم در رمان هاي دفاع مقدس ريشه يابي و تقسيم بندي شده است.شخصيت، يکي از عناصر اصلي رمان است که با محتوا و درون مايه و شکل اثر، رابطه نزديکي دارد. انگيزه و عمل شخصيت، بازتابي از مسايل اجتماعي است. بررسي شخصيت در رمان دفاع مقدس، کليد درک انگيزه و انديشه مبارزان در طول هشت سال جنگ تحميلي است. آنچه در شخصيت هاي رمان دفاع مقدس بيشتر نمود دارد؛ چرايي دفاع است نه چگونگي دفاع. اين نکته در فکر و عمل کاملا آشکار است.
سطوح فکري و کنشي مبارزان، بيانگر دلايل و نوع مقاومت در برابر دشمن است و عوامل و مولفه هاي پايداري ملت ايران را نشان مي دهد. فکر و عمل شخصيت هاي رمان، زمينه هاي عقيدتي و اجتماعي و تاريخي مقاومت را بيان مي کند. در بررسي شخصيت ها، هويت ديني و عرفاني رزمندگان در ارتباط با امام و مردم و انقلاب اسلامي، عوامل اصلي پايداري در برابر دشمن هستند و وحدت عقيدتي و عاطفي رزمندگان با خود و خانواده ها، تقويت روحيه مقاومت است. ماهيت رمان دفاع مقدس نيز چيزي جداي از اين مولفه ها نيست. در اين نوشتار سعي شده است اين عوامل، به عنوان مهمترين مولفه هاي پايداري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.