مقاله مولفه هاي پيوند جزيي در جدول هاي پيشايندي چندبعدي و تحليل آماري آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله پژوهش هاي آماري ايران از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي پيوند جزيي در جدول هاي پيشايندي چندبعدي و تحليل آماري آن ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند جزيي و چندگانه
مقاله روندهاي چندجمله اي متعامد
مقاله مدل هاي پيوند
مقاله معيارهاي پيوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي سيدكامران
جناب آقای / سرکار خانم: مشكاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج عرضه شده در اين مقاله ملهم از ايده گودمن و کروسکال (۱۹۵۴) هستند که: «زماني که بيش از دو متغير رسته اي وجود داشته باشند طبيعي خواهد بود که به پيوند جزيي بين دو متغير به معنايي با متوسط گرفتن از اثر بقيه متغيرها بينديشم». در اين مقاله با استفاده از مدل پيوند RC (M1, M2) مولفه هاي (چندجمله اي متعامد) پيوند جزيي بين هر جفت از متغير رسته اي سازنده جدول پيشايندي چندبعدي را تعريف مي کنيم. چون اين کميت ها اغلب مجهول اند، روش هاي استنباط آماري پارامترهاي مذکور را از ديدگاه بيزي و فراواني گرا و توزيع هاي مجانبي آن ها را بررسي مي کنيم. همچنين با کاربست مقتضي آن ها نشان مي دهيم که نتايج عرضه شده براي هر مولفه متعامد دلخواه (غير چند جمله اي متعامد) نيز صادق اند. در پايان، نتايج را براي تحليل دو جدول سه بعدي از داده هاي واقعي به کار مي بنديم.