سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر باغ وند – استادیار گروه سوانح و بلایای طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا نبی بیدهندی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین حاتمی نژاد – استادیار برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – کارشناس ارشد مدیریت بحران و سوانح و دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنا

چکیده:

بازسازی حد فاصل بین سانحه پیشین و بازگشت به شرایط عادی می باشد. این تعریف گرچه در نگاه اول بسیار ساده به نظر می رسد اما به طور مشخصی در مشخص نمودن ابتدا و انتهای بازه زمانی دوره بازسازی دارای ابهام می باشد. علت وقوع چنیت ابهاماتی را می توان در دوبعدی بودن مفهوم بازسازی جستجو نمود. بازسازی می تواند دارای ابعاد فیزیکی قابل روئیت و نیز دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی باشد که بازتوانی نامیده می شود. در این تحقیق با در نظر گرفتن چندین سانحه اخیر زلزله در کشور )زلزله های استان کرمان( به تعریف معیارهایی کارآمد به منظور سنجش طول دوره بازسازی پرداخته شده است. همچنین معیارهایی پیشنهادی می توانند علاوه بر طول زمانی این دوره به تعیین مرز انتهایی آن نیز بپردازند. نهایتا" با در نظر گرفتن معیارهای به دست آمده برای منطقه خاص به تعمیم کاربرد آنها در شرایط ومکانهای مختلف پرداخته شده است.