سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا راننده کلانکش – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پیراپزشکی

چکیده:

پرونده الکترونیک سلامت بالقودگی و ظرفیت لازم برای انفجاراطلاعات و بسیاری از قابلیت های دیگر را داراست. این بررسی با هدف یافتن مدلی قانونی برای پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفت. روش پژوهش در این مقاله بصورت کتابخانه ای و با استفاده از موتورهای کاوش Google , Medline بوده است. برای رسیدن به پرونده ای قانونی باید مولفه هاو الزامات قانونی را رعایت نمود که این مولفهها و الزامات در پرونده های کاغذی و الکترونیکی ضروری است. این مولفه ها عبارتند از استانداردهای مستندسازی ، استانداردهای ذخیره و قابلیت دسترسی، قابلیت استفاده و قابلیت درک توسط کاربران مختلف و بالاخره الزامات و ضروریات قانونی. ضروری است که شاغلین مدیریت اطلاعات سلامت خطمشی ها و رویه هایی خاص را برای امنیت دسترسی و کاربرد پرونده الکتورنیک سلامت و همچنین استانداردهای مستند سازی را برای تصحیح یا افزودن اطلاعات در آن توسعه دهند و برای رسیدن به این هدف بامشاورین قانونی و مدیران خطرات همکاری لازم را بنمایند و برای تضمین اینکه پروندهالکترونیک سلامت نیازهای قانونی و مقرراتی انها را تامین می نماید تصمیماتی را بگیرند یا حداقل بر تصمیمات اثر بگذارند.