سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنیما محمودی – گروه مهندسی مکانیک نیروگاه دانشگاه صنعت آب و برق تهران، ایران
سیامک اسماعیل زاده خادم – بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ای

چکیده:

این مقاله با استفاده از روش آماری معیار کورتسیس که از تابع توزیع احتمال بتا بدست آمده است، به مونیتورینگ ارتعاشی چرخ دنده ها می پردازد . کاربرد این روش مونیتورینگ در نیروگاهها در زمینه مونیتورینگ ارتعاشی چرخ دنده های کوپلینگهای هیدرولیکی دور متغییر نیروگاهی می باشد . توزیع بتا از روشهای آماری مناسب برای عیب یابی چرخ دنده ها می باشد . ابتدا روش تحلیلی برای بدست آوردن معیار کورتسیس ارائه می شود . در این مرحله پارامترهای بتا از طریق روش تخمین ماکزیمم شباهت بدست آمده سپس توزیع بتای سیگنال و در نتیجه معیار کورتسیس آن محاسبه می شود . برای بررسی کاربردی این معیار از چند سیگنال ارتعاشی آزمایشگاهی استفاده شده است و نتایج بیانگر آن است که این روش توانایی خوبی در مونیتورینگ عیب دارد .