سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زادشکوریان – استادیار تمام وقت دانشگاه تبریز- دکترای مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
محمود مجدی – کارشناس ارشد ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله، تکنیکی نو برای مونیتورینگ سایش ابزار برشی با تبدیل ویولت سیگنال صوتی منتشره در حین عملیات ماشینکاری معرفی شده است. به علت وجود رابطه بین اندازه سایش ابزار برشی و اندازه و طیف امواج صوتی منتشره درحین ماشینکاری، در ابتدا با استفاده از روش تبدیل ویولت (Wavelet Transformsm) امواج صوتی اندازه گیری شده به سیگنالهایی با محدوده فرکانسی مختلف در حوزه زمان تجزیه و سپس مقادیر Root Means Square (RMS) انها محاسبه و مورد آنالیز قرار می گیرد. برای سادگی اندازه گیری و حذف تاثیر نویزهای محیط روی سیگنال اندازه گیریشده از سنسور خاصی استفاده شده است. این سنسور به گونه ای طراحی و ساخته شده که قادر به تبدیل سیگنال ارتعاش ابزار برشی به سیگنال صوتی معادل آن است. نتایج تجربی بدست آمده در ماشینکاری قطعه فولادی از جنس CK45 با ابزاری کاربیدی، نشان می دهد که ویژه گیهای RMS سیگنال امواج صوتی می تواند به عنوان معیاری مناسب برای نمایان سازی مقدار سایش و زمان تعویض ابزارهای برشی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از آنالیز نتایج تجربی بدست آمده در این مطالعه به کمک نرم افزار Matlab ارائه شده است.