سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید کیوانی – شرکت ایران ترانسفو – زنجان
بهزاد کیوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

عملکرد صحیح و عاری از عیب ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . قابلیت اطمینان یک ترانسفورماتور تحت تاثیر وضعیت مواد عایقی بکار رفته در آن میباشد. اندازه گیری و ارزیابی پاسخ دی الکتریک یک از روشهای مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتورها می ابشد. رطوبت و پیریتاثیر عمده ایدر مشخصات دی الکتریک سیستم عایق کاغذآغشته به روغن دارد. در این مقاله،از روش آنالیز جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون که یک روش غیر مخرب تست عایق می باشد، برای تخمین میزان فرسودگی مواد عایقی ترانسفورماتور استفاده می شود.