سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا کبریایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی
محمدحسین نعمتی – کارشناس ارشد فیزیک دریا، سازمان بنادر و دریانوردی
محمدرضا اللهیار – کارشناسی ارشد سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

مناطق ساحلی حلقه اتصال خشکی و دریا محسوب گردیده و از اهمیت خاصی برخوردار میباشند. شناخت پدیده های دریایی و تاثیر گذار براین مناطق امری ضروری جهت بهره برداری اقتصادی و ایمن محسوب می گردد. باعنایت به کمبود اطلاعات در این حوزه درکشور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از متولیان اصلی امور دریا و سواحل از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به تعریف چندین پروژه ملی از جمله مدلسازی امواج دریاهای ایران طرح یکپارچه مناطق ساحلی کشور نموده و در راستای اقدامات مزبور طرح مرحله ای مونیتورینگ و مطالعات مدلینگ سواحل کشور را به مرحله اجرا درآورده که گام نخست آن شامل سه فاز در خلیج چابهار و شرق استان بوشهر به مرحله اجرا در آمده و گام دوم در منطقه سواحل استان هرمزگان که شامل منطقه حساس و استراتژیک تنگه هرمز می باشد تعریف و در قالب مناقصه بین المللی به دو شرکت همکار ایرانی و فرانسوی واگذار گردید اهم اقدامات مورد نظر شامل اندازه گیری پارامترهای دریایی مختلف در منطقه مورد مطالع مدلسازی پارامترهای مزبور و ارائه طریق مهندسی برای مناطق خاص و حساس در سواحل جهت رفع مشکلات آنها از دیدگاه مهندسی سواحل می باشد. بدیهی اطلاعهات جمع آوری و تولید شده مرجع مناسب و قابل اطمینانی برای سابر کاربریها از جمله طراحی و نگهداری سازه های دریایی ایمنی ناوبری، محیط زیست و … خواهد بود.