مقاله «ميدان شطحيات عرفاني» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۴۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: «ميدان شطحيات عرفاني»
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شطح
مقاله مشطاح
مقاله عرفان
مقاله تصوف
مقاله ربوبيت و روزبهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«شطح» به عنوان يكي از گزاره هاي اساسي در درك مفاهيم بلند عرفاني است كه در گذر زمان در بستر فرهنگ عرفاني، محل بحث بوده است. درك اين گزاره در گرو شناخت فضايي است كه عارف در آن فضاي معرفتي بر اساس چرخش هاي خود، حركاتي را به جاي مي گذارد و هندسه زباني و بياني وي، به فراخور آن مقام عرفاني، شكل و ساختاري خاص به خود مي گيرد. به عبارتي ديگر «شطح» حركت و چرخشي خاص در فضايي خاص مي باشد. بي گمان شناختن اين فضاي معرفتي، بسياري از گره هايي را كه در طول تاريخ حيات عرفاني بر مباحث معرفتي سايه انداخته است، باز خواهد كرد. بنياد اين گزاره عرفاني، بر حركت هاي عارف در فضاي ربوبيت پروردگار متعال استوار است. عارف در اندام برهان ربوبيت خداوند، در سايه تربيت ربوبي خداوند و استعداد و ظرفيت روحي خود، تحت تاثير حركات چرخشي آن فضاي معرفتي، گفتاري نه چندان خوشايند طبع افراد ظاهربين بر زبان جاري مي كند که در آموزه هاي عرفاني از آن با عنوان «شطحيات عرفاني» ياد کرده اند. مقاله حاضر، به تبيين ماهيت شطح و نيز بستر و فضايي كه شطح در آن معنا پيدا مي كند مي پردازد.