مقاله ميراث فرهنگي و ادبي انجوي شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ميراث فرهنگي و ادبي انجوي شيرازي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ عامه
مقاله ديوان حافظ
مقاله نسخه بدل
مقاله مقايسه نسخه ها
مقاله تصحيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارفسايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابوالقاسم انجوي شيرازي پژوهنده اي سخت کوش و خستگي ناپذير بود که تا آخر عمر دست از پژوهش برنداشت. حوزه اصلي علاقه او فرهنگ مردم (فرهنگ عامه) بود و اين کار را از طريق پژوهشهاي مردم شناسي، روزنامه نگاري، برنامه هاي راديويي، برگزاري مراسم شاهنامه خواني و نقالي پيش مي برد. از دوستان صادق هدايت بود و تصميم گرفت به راه او – پژوهش در فرهنگ عامه – ادامه دهد. برنامه راديويي او تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت. عشق انجوي به فرهنگ عامه او را به سوي شاهنامه کشاند. حافظ پژوهي نيز يکي از کارهاي مهم او بود. پژوهش او در زمينه حافظ و شعر او صرفا به صورت سنتي و متداول يعني مقايسه نسخه ها نبود، بلکه با ديدي وسيع به اوضاع تاريخي و اجتماعي و فرهنگي زمان حافظ نگاه مي کرد. نويسنده، علاوه بر شرح مفصل موارد بالا، به نظر ادباي معروفي همچون علي دشتي درباره او مي پردازد و در جاي جاي مقاله، به مناسبت، اشعاري از حافظ مي آورد. در پايان مقاله نيز مشخصات برخي از نسخه هاي ديوان حافظ آمده است.