مقاله ميراسازي گشتاورهاي پيچشي روي محور توربين – ژنراتور به کمک پايدارسازهاي نوين ژنتيکي و فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ميراسازي گشتاورهاي پيچشي روي محور توربين – ژنراتور به کمک پايدارسازهاي نوين ژنتيکي و فازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايدارساز قدرت
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله منطق فازي
مقاله تنش هاي پيچشي محور توربين – ژنراتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شولايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي پوده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور تنش هاي روي محور توربين – ژنراتور که محصول بروز اغتشاش در سيستم هاي قدرت هستند، باعث کاهش عمر مفيد محور مي شود. در اين مقاله ميراسازي سريع و کنترل اين تنش ها، با کمک پايدارسازهاي نوين محقق مي گردد. پايدارساز ترکيبي در اين مقاله بر روي سيستم تحريک ولتاژ ژنراتور و سيستم کنترلي خط انتقال جريان مستقيم عمل مي کند؛ در تنظيم پارامترهاي اين پايدارساز از الگوريتم ژنتيک با هدف کاهش تنش ها، ياري گرفته مي شود که تاثير اين پايدارساز را چندين برابر مي نمايد. همچنين در کنترل بهتر اين پايدارساز از روش کنترل منطق فازي استفاده مي شود که تاثير قابل توجهي در کنترل تنش هاي بوجود آمده در سيستم مورد مطالعه دارد. نتايج شبيه سازي مويد تاثير پايدارسازهاي طراحي شده در کنترل گشتاورهاي پيچشي روي محور توربين – ژنراتور است.