مقاله ميرزاي قمي و حوادث سياسي، اجتماعي و مذهبي عصر او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در تاريخ از صفحه ۸۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: ميرزاي قمي و حوادث سياسي، اجتماعي و مذهبي عصر او
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاجار
مقاله ميرزاي قمي
مقاله آقامحمدخان
مقاله فتحعلي شاه
مقاله جنگ ايران و روس
مقاله استعمار
مقاله مبلغان مسيحي
مقاله تصوف
مقاله اخباريون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نژاد مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي كرين سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه سياسي علماي شيعه با قدرت يابي قاجاريه، افزايش تماس ايران با غرب و نفوذ افکار و مفاهيم روشنفکرانه پس از صفويه تحول چشمگيري يافت و بين علماي اصولي شيعه و پادشاهان آغازين قاجار با هدف جلوگيري از نفود اخباريون، شيخي ها، صوفيان و دفاع از کشور اسلامي در برابر هجوم بيگانه و همچنين کسب مشروعيت که شاهان قاجار به دنبال آن بودند، همکاري و هم دلي بوجود آورد.
هم نوايي و نزديکي علما و سلطان در عهد فتحعلي شاه، به اوج خود رسيد. شاه پس از تثبيت قدرت خود، در کسب مشروعيت و مقبوليت سياسي-مذهبي به دوستي و همکاري با علما روي آورد، دلبستگي فتحعلي شاه به امور و شعائر مذهبي و نياز به مشروعيت بخشيدن به حکومت خاندان قاجار، جنگ دراز مدت ايران و روسيه، ستيز پيگير علما با صوفيان، اخباريون، شيخيه و مبلغان مسيحي از مهمترين انگيزه هاي همگرايي و همکاري علما و فتحعلي شاه بود
ميرزاي قمي معروف به محقق قمي و صاحب القوانين که مورد احترام آقامحمدخان و جانشينش بود با ارسال نامه هايي به آن ها خواستار اجراي عدالت و احکام الهي بود، ضمن بيان سير حوادث سياسي، عملکرد ميرزا در برابر آن حوادث و به بررسي اين نامه ها و همچنين عملکرد او در ارتباط با جنگ ايران و روس و صدور فتواي جهاد، پديده استعمار، مبلغان مسيحي و اخباريون پي مي بريم.