مقاله ميرزا محمودخان احتشام السلطنه دومين رييس مجلس شوراي ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ميرزا محمودخان احتشام السلطنه دومين رييس مجلس شوراي ملي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطيت
مقاله دوره قاجار
مقاله احتشام السلطنه
مقاله مجلس شوراي ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان فر جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بخش مهمي از تاريخ ايران در دوره مشروطه از منظر اقدامات ميرزا محمودخان احتشام السلطنه مورد بررسي قرار مي گيرد. ميرزا محمودخان احتشام السلطنه از رجال با نفوذ دوره مشروطه، از بنيانگذاران عدالتخانه، رييس مجلس و صاحب مناصب متعدد بوده است. وي در همه اين عرصه ها با استبداد حاكم مخالفت و از مشروطه خواهي دفاع مي كرد. موضوع اصلي اين مقاله، شرح وقايع گذشته بر ميرزا محمودخان احتشام السلطنه و تاثير او بر وقايع دوران مشروطيت در ايران است.