مقاله ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك از احكام پزشكي قبل و بعد از آموزش ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك از احكام پزشكي قبل و بعد از آموزش ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احكام پزشكي
مقاله دانشجويان گروه پزشكي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: ره جونيا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنچه يك پزشك را به طبيبي حاذق تبديل مي كند، همراهي علم و اخلاق خصوصا رعايت شئونات مذهبي بيمار مي باشد. لذا مطالعه حاضر جهت بررسي آگاهي دانشجويان مقاطع مختلف علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك از احكام ديني در خصوص پزشكي صورت پذيرفته است.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي مقطعي، پرسش نامه اي تهيه شد كه حاوي ۵۰ سوال از احكام پزشكي بود. پس از تكميل آن توسط ۲۲۷ نفر از دانشجويان مقاطع مختلف پاسخ ها به طور محرمانه در صندوقي جمع آوري شد. در مرحله بعد،كتاب احكام پزشكي چهار تن از مراجع به شركت كنندگان داده شد و پس از دو هفته مطالعه آن مجددا ۵۰ سوال احكام پزشكي تهيه و در اختيار آنها قرار داده شد.
نتايج: ۸۱٫۹ درصد زن و ۱۸٫۱ درصد مرد بودند. دانشجويان مقطع علوم پايه قبل از آموزش كتاب داراي ضعيف ترين آگاهي بودند و دانشجويان مقطع مامايي در اين مرحله داراي آگاهي بالاتري بودند (۴۳ درصد). درصد تغييرات آگاهي تمام گروه ها از احكام پزشكي در مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر آماري معني دار بوده است.(p<0.001)
نتيجه گيري: آگاهي دانشجويان مقاطع مختلف از احكام پزشكي معني دار نبوده است. ليكن پس از آموزش آنان تغييرات قابل ملاحظه اي در آگاهي آنها از احكام پزشكي رخ داده است. لذا پيشنهاد مي گردد در كنار آموزش علمي و عملي به دانشجويان مقاطع مختلف علوم پزشكي، آموزش احكام پزشكي نيز مورد توجه قرار گيرد.