مقاله ميزان آگاهي والدين از ايمني اسباب بازي و معيارهاي خريد آن در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي والدين از ايمني اسباب بازي و معيارهاي خريد آن در شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله ايمني اسباب بازي
مقاله معيارهاي خريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهداري طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كهن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نورافكن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل آبادي كلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسباب بازي در فرايند رشد و سرگرمي کودک نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد. در تمام جهان توليد اسباب بازى بايد مطابق با استانداردهاي ايمني باشد اما گاه به دلايل اقتصادي اين موضوع به دست فراموشى سپرده مي شود. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – تحليلي است كه با هدف تعيين ميزان آگاهي والدين در مورد ايمني اسباب بازي و معيارهاي خريد اسباب بازي ايمن در شهر تهران انجام شده است. پس از تهيه پرسشنامه خودساخته و بررسي روايي و پايايي آن، چهار مركز بهداشتي درماني شهر تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي ذي ربط براي ۳۴۰ نفر از والدين مراجعه كننده به آن مراكز تکميل شد. سپس داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي مطالعه نشان داد كه ۰٫۶ درصد از والدين آگاهي ضعيف، ۹۳٫۲ درصد آگاهي متوسط و ۶٫۲ درصد آگاهي خوب نسبت به ايمني اسباب بازي دارند. معيارهاي خريد اسباب بازي ايمن در ۰٫۳ درصد از والدين ضعيف، ۲۲٫۴ درصد متوسط و ۷۷٫۴ درصد خوب گزارش شد. ميزان آگاهي اكثر والدين در مورد انواع اسباب بازي هاي پرخطر (مانند جغجغه، اسباب بازي هاي داراي آهن ربا، اسباب بازي هاي درون تخم مرغ هاي شكلاتي و غيره) اندك بود. نتايج اين مطالعه ضرورت آموزش والدين براي افزايش آگاهي در خصوص خريد اسباب بازي هاي مناسب و ايمن را مورد تاكيد قرار مي دهد.