مقاله ميزان آگاهي و نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به تالاسمي شهر كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي و نيازهاي آموزشي والدين كودكان مبتلا به تالاسمي شهر كرمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نياز آموزشي والدين
مقاله تالاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فروزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: پورابولي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مبتلايان به تالاسمي عمدتا جمعيت جوان كشور هستند و نقش خانواده در امر مراقبت از آنان از اهميت بسيار زياد برخوردار است. با توجه ماهيت مزمن تالاسمي، لازم است بيماران و خانواده آنان درباره فرآيند بيماري و اقدامات درماني آگاهي كافي داشته باشند. اين پژوهش با هدف تعيين آگاهي و نيازهاي آموزشي والدين افراد مبتلا به تالاسمي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۴ روي ۳۰۰ نفر از والدين داراي كودك مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مركز بيماري هاي خاص شهر كرمان انجام شد. داده ها بر اساس پرسش نامه پژوهشگرساخته به صورت مصاحبه با والدين جمع آوري و با استفاده از شاخص هاي مركزي و پراكندگي و آزمون هاي آنوا، T دانشجويي و ضريب همبستگي اسپيرمن با SPSS 15 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سن پدران ۹ ± ۴۲٫۰۲ و سن مادران ۸٫۴ ± ۳۵٫۹ بود. ميانگين ۲۰ نياز آموزشي مطرح شده با اختلاف اندك بين ۲٫۷۹ تا ۲٫۹۶ (از حداكثر نمره ۴) بود. درصد پاسخ صحيح در مورد تمام سوالات مربوط به آگاهي پايين ۵۰% بود و افراد مورد مطالعه ۳۷% نمره كل آگاهي را كسب كردند. تفاوت معني دار آماري بين ميانگين نمره كل نياز آموزشي و نمره كل آگاهي، با ميزان تحصيلات والدين وجود داشت. نياز آموزشي مادارن كودكان مبتلا به تالاسمي بيشتر از نياز پدران بود.
نتيجه گيري: سطح آگاهي والدين افراد مبتلا به تالاسمي پايين است و به آموزش زيادي نياز دارند. شناسايي نيازهاي آموزشي اين دسته و برنامه ريزي در جهت افزايش آگاهي و ارايه خدمات لازم و بهبود عملكرد آنها ضروري به نظر مي رسد.