مقاله ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد تويسركان نسبت به بيماري ايدز و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد تويسركان نسبت به بيماري ايدز و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله بيماري ايدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري ايدز يكي از بيماري هاي خطرناک و واگيردار است که در حال حاضر افراد زيادي را درگير کرده است و ۹۰ درصد آنها در جهان سوم ساکن هستند. در اين پژوهش با توجه به شيوع بيشتر ايدز در جوانان و اعلام مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تلاش در جهت کاهش ۲۵ درصدي شيوع آن در بين جوانان تا سال ۲۰۱۰، ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان نسبت به بيماري ايدز و عوامل موثر بر آن بررسي شده است. بدين منظور ۳۳۷ نفر از دانشجويان به شيوه نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب و با روش زمينه يابي بررسي شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ بود كه فراواني ها در سطح توصيف داده ها محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تي استيودنت، تحليل رگرسيون ساده و تحليل واريانس يکطرفه استفاده شد. نتايج نشان دهنده رابطه مثبت بين آگاهي و نوع نگرش، رابطه معنادار بين جنسيت، رشته تحصيلي و نيمسال تحصيلي با ميزان آگاهي و رابطه معنادار بين رشته تحصيلي و ميزان آگاهي با نوع نگرش نسبت به بيماري ايدز بود. با توجه به يافته هاي اين پژوهش، غني کردن آموزش در خصوص اين بيماري در سطح دانشگاه، اطلاع رساني درست در جهت تغيير نوع نگرش و طراحي و اجراي برنامه هاي ارتقاي بهداشت مرتبط با ايدز به ويژه برنامه هاي پيشگيري از آن توصيه مي گردد.