مقاله ميزان استقرار مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از ديدگاه مديران مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ميزان استقرار مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از ديدگاه مديران مدارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش، آموزش و پرورش
مقاله سياست ها و راهبردها
مقاله نظام رهبري
مقاله نظام ارتباطي
مقاله نظام آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي نهاد منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تعيين ميزان استقرار مولفه هاي مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند است. روش تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري شامل كليه مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي، و متوسطه منطقه مرند است كه ۱۹۰ نفر به روش طبقه اي – تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. يافته ها نشان داد در بين مولفه هاي شش گانه مديريت دانش، «سياست ها و راهبردهاي مديريت دانش» بيشترين و «نظام پاداش و تشويق مديريت دانش» كمترين ميزان استقرار را داشته اند. ميانگين استقرار مديريت دانش ۳٫۳ مي باشد. همچنين تفاوتي بين ديدگاه مديران بر اساس جنسيت، سن، سابقه خدمت، نوع مدرسه، و شهري و روستايي در خصوص ميزان استقرار مديريت دانش وجود نداشت. در حالي كه ميزان استقرار مديريت دانش از نظر مديران داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر بيشتر بوده است.