مقاله ميزان انطباق موارد ثبت شده در گواهي فوت با پرونده پزشکي متوفيان و ديدگاه صادر کنندگان گواهي در اين زمينه در بيمارستان هاي آموزشي کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: ميزان انطباق موارد ثبت شده در گواهي فوت با پرونده پزشکي متوفيان و ديدگاه صادر کنندگان گواهي در اين زمينه در بيمارستان هاي آموزشي کرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستند سازي
مقاله گواهي فوت
مقاله علت زمينه اي فوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريايي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج رابري اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي راحيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در حوزه علوم پزشکي براي مطالعه عوامل منجر به مرگ، از داده هاي مرگ و مير استفاده مي شود. به منظور دستيابي به اين مهم، سازمان بهداشت جهاني گواهي فوت يکسان و يکنواختي را براي تمام کشورها توصيه نموده است که به ثبت علت زمينه اي مرگ (خط c)، علل حد واسط (خط b) و علل مستقيم منجر به مرگ (خط a) مي پردازد. پژوهش صورت گرفته از نوع مقطعي است که به بررسي ميزان مطابقت موارد مندرج در گواهي فوت با پرونده پزشکي متوفيان و همچنين ديدگاه صادر کنندگان گواهي فوت، در زمستان ۱۳۸۷ پرداخته است.
ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش شامل يک چک ليست حاوي ۱۵ سوال که بر اساس اطلاعات مندرج در گواهي فوت استاندارد تهيه شده است و يک پرسشنامه حاوي ۱۱ سوال باز و بسته که توسط پزشکان صادر کننده گواهي فوت تکميل شده است. براي بررسي ميزان انطباق ثبتيات گواهي فوت با پرونده پزشکي، ۱۸۶ پرونده مربوط به متوفيان در دو بيمارستان آموزشي کرمان در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفت و براي تعيين ديدگاه صادر کنندگان گواهي، ۴۵ نفر از پزشکان، پرسشنامه ها را تکميل نمودند.
نتايج پژوهش نشان داد از ميان ۱۸۶ پرونده پزشکي مربوط به متوفيان، ۹۳ درصد داراي فرم گواهي فوت بودند. به طور کلي در ۸۷٫۸ درصد از کل گواهي هاي فوت، علت زمينه اي و در ۹۴٫۲ درصد نيز علت مستقيم فوت ثبت شده بود. همچنين در ۷۳ درصد از موارد، تشخيص نهايي پرونده با علت زمينه اي، مطابقت داشت که در حد مطلوبي نبود. فقط  46.6درصد از پزشکان، محل ثبت علت زمينه اي را در خط c مي داستند و ۱۷٫۷ درصد نيز اصلا اطلاعي در اين خصوص نداشتند. به طور کلي، پزشکان به ثبت علت مستقيم فوت توجه بيشتري نشان مي دهند و پزشک معالج بيمار و صادر کننده گواهي فوت، در اکثر موارد يکسان نبودند و هيچ کدام از موارد فوق در حد مطلوبي نبود.