مقاله ميزان بهبود خودبه خودي علايم سونوگرافيک مفصل ناپايدار لگن و عوامل موثر بر آن در نوزادان درمان نشده متولد مرکز آموزشي – درماني کوثر قزوين (۸۷ – ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۶ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ميزان بهبود خودبه خودي علايم سونوگرافيک مفصل ناپايدار لگن و عوامل موثر بر آن در نوزادان درمان نشده متولد مرکز آموزشي – درماني کوثر قزوين (۸۷ – ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفصل لگن ناپايدار
مقاله تست بارلو
مقاله سونوگرافي لگن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه علي جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: با توجه به آمار نسبتا زياد ديسپلازي نموي مفصل لگن (DDH) در ايران و همچنين پرهيز از مشکلات ناشي از درمان زودهنگام، تاخير در درمان و پي گيري بيماران جهت بررسي ميزان بهبود خودبه خودي ضروري به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ميزان بهبود خودبه خودي علايم سونوگرافيک DDH و عوامل موثر بر آن در نوزادان درمان نشده طي ماه اول بعد از تولد در مرکز آموزشي – درماني کوثر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها:  اين مطالعه تحليلي از فروردين ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۷ در مرکز آموزشي – درماني کوثر قزوين بر روي ۲۷۹۱ نوزاد انجام شد. در صورت مثبت بودن معاينه از نظر
DDH، سونوگرافي انجام شد و در صورت مثبت بودن سونوگرافي، درمان يک ماه به تاخير افتاده و معاينه و سونوگرافي مجدد انجام شد. داده ها با آزمون آماري مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: از ۲۷۹۱ نوزاد، ۱۰۳ نوزاد معاينه فيزيکي مثبت داشتند که ۲۳ نوزاد از مطالعه خارج شدند. ۴۲ نوزاد سونوگرافي طبيعي و ۳۸ نوزاد سونوگرافي مثبت داشتند. بعد از يک ماه، از مجموع ۳۸ سونوگرافي مثبت، ۳۵ مورد (۹۲٫۱) بهبود خودبه خودي داشتند. جنسيت مونث، نماي بريچ و درگيري لگن چپ در معاينه باليني باعث بروز بيش تر سونوگرافي مثبت شد. سن بالاي مادر از عوامل عدم بهبود خودبه خودي بود.
نتيجه گيري: تاخير درمان DDH منجر به بهبود خودبه خودي و جلوگيري از بروز عوارضي همچون نکروزآواسکولار سر استخوان فمور و تحميل هزينه هاي اضافي و بروز مشکلات عاطفي و رواني در والدين خواهد شد.