مقاله ميزان تاثير معنويت بر توانمندسازي فرماندهان و مديران مياني ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: ميزان تاثير معنويت بر توانمندسازي فرماندهان و مديران مياني ناجا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله کارکنان پليس
مقاله فرماندهان و مديران پليس
مقاله معنويت
مقاله معرفت ديني
مقاله ايمان
مقاله بصيرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نيروي انساني توانمند مهم ترين ابزار رقابتي سازمان هاست و مديران عالي آن ها در صدد توسعه سرمايه انساني از درون سازمان هستند. در بين همه کارکنان، مديران و فرماندهان به دليل تاثير زيادي که در سازمان دارند، درصدر برنامه هاي توسعه اي قرار دارند. بر اساس تدبير فرماندهي ناجا توانمندسازي فرماندهان و مديران مياني نيز در اولويت مطالعه و بررسي قرار گرفته است. مطالعات قبلي انجام شده نشان داده اند که يکي از مهم ترين عوامل موثر بر توانمندسازي، عوامل معنوي است. اين تحقيق با اين هدف انجام شد تا ميزان تاثير عوامل معنوي (معرفت ديني، ايمان و بصيرت) بر توانمندسازي فرماندهان و مديران مياني ناجا را مشخص نمايد. پس از مطالعات کتابخانه اي درباره توانمندسازي و معنويت (و تعيين مولفه هاي آن)، تعداد ۵۸۹ نفر از اين فرماندهان به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب شدند. از طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به گردآوري داده ها اقدام و پس از تجزيه و تحليل داده مشخص شد که به ترتيب ايمان (با ميانگين ۹۰٫۳۲)، معرفت ديني (با ميانگين ۸۴٫۴۹) و بصيرت (با ميانگين ۸۱٫۹۹) از ۱۰۰ نمره بر توانمندسازي فرماندهان و مديران مياني ناجا تاثير دارند.