مقاله ميزان تخم گشايي سيست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) در شدت هاي نوري متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ميزان تخم گشايي سيست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) در شدت هاي نوري متفاوت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميا اورميانا
مقاله تخم گشايي
مقاله شدت نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرت نما مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق درتابستان ۱۳۸۵ در محل آزمايشگاه شيلات دانشگاه تهران با هدف بررسي اثر شدت هاي متفاوت نور بر تخم گشايي سيست آرتميا اورميانا در ۷ تيمار شامل تاريكي ، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۷۰۰، ۲۰۰۰و ۲۵۰۰ لوكس انجام شد. براي هر تيمار سه تكرار در نظر گرفته شد. در طول آزمايش تمامي فاكتورهاي موثر بر تخم گشايي ثابت بوده و تنها ميزان روشنايي متغير بود. پس از ۲۴ ساعت از آغاز انكوباسيون سيستها، تعداد ناپليوس ها، ناپلي هاي مرحله چتري و تخم ها شمارش شده و در نهايت درصد تخم گشايي محاسبه گرديد. بر اساس نتايج ميزان تخم گشايي در ۲۰۰۰ لوكس بطور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود. در حاليكه حداقل تخم گشايي در تاريكي صورت گرفت. بطور كلي نور از عوامل مهم در تخم گشايي سيست بوده و مي بايست جهت توليد بهينه آرتميا ميزان نور در دوهزار لوكس ثابت نگه داشته شود.