مقاله ميزان دانش ايرانيان در زمينه سلامت و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: ميزان دانش ايرانيان در زمينه سلامت و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله دانش خودگزارشي
مقاله دانش ذهني
مقاله اطلاع رساني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت يک واژه آشنا در زندگي روزمره همه انسانهاست که بايد فعاليت هاي موثري در جهت حفظ و ارتقاي سطح آن صورت گيرد. يکي از عناصر ضروري براي ارتقاي سطح سلامت، دانش افراد جامعه در زمينه مسايل مرتبط با سلامتي است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان اطلاعات عمومي افراد در زمينه سلامت و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. اين مطالعه از نوع «مقطعي» بوده و جمعيت هدف عبارت از کل جمعيت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ايران بودند. جمعيت تحت مطالعه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که براي جلوگيري از ريزش نمونه ها ۲۷۸۸۳ نفر مورد پرسشگري قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان دادند که اطلاعات بيشتر افراد (۴۸٫۳ درصد) در زمينه سلامت در حد متوسط بود. کليه متغيرهاي جمعيتي مورد بررسي شامل سن، جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، شغل و سطح درآمد با ميزان اطلاعات افراد ارتباط آماري معناداري داشتند(P<0.001) . بررسي متغيرهاي نشان دهنده سطح سلامت شامل سلامت خود گزارشي و ابتلا به بيماري هاي مزمن نشان داد که اين دو متغير نيز با ميزان اطلاعات افراد ارتباط دارند(P<0.0001) . راديو و تلويزيون به عنوان اولين منبع اطلاعاتي موثر مورد استفاده توسط افراد جامعه عنوان گرديدند. شناسايي سطح و ميزان ارتباط اين متغيرها بر ميزان اطلاعات و نهايتا سطح سلامت افراد به مديران نظام بهداشت و درمان کمک خواهد کرد تا فعاليت هاي ارتقاي سطح سلامت را هدفمندتر و موثرتر مديريت کنند.