مقاله ميزان رضايت مردم از خدمات بهداشتي-درماني و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت مردم از خدمات بهداشتي-درماني و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات بهداشتي-درماني
مقاله رضايتمندي
مقاله دانش سلامت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضايت از خدمات، شاخص مناسبي براي سنجش کيفيت خدمات و نحوه ارايه آن، از نظر گيرندگان خدمت است که تطبيق کالا يا خدمت را با نيازها و انتظارات مشتريان امکان پذير مي سازد. رضايت سنجي در مديريت سلامت علاوه بر تامين اطلاعات مورد نياز براي ارتقاي سطح خدمات بهداشتي-درماني به دليل اثر عوامل رواني و ذهني بر سلامت موجب ارتقاي سطح سلامت افراد به طور غيرمستقيم نيز مي شود. در اين مطالعه ميزان رضايت کلي افراد کشور از خدمات بهداشتي درماني-بدون در نظر گرفتن خدمت و يا مرکز و يا دوره زماني خاص-بررسي شده است. اثر ويژگي هاي افراد مورد مطالعه و اطلاعات عمومي آنان در زمينه بهداشت و سلامت و همچنين وضعيت ابتلا به بيماري مزمن، بر روي ميزان رضايت آنان از خدمات نيز در اين مطالعه سنجش شده است.
اين مطالعه از نوع مقطعي بوده که در آن داده ها از ۲۷۸۸۳ نفر از افراد ۱۸ تا ۶۵ سال در سطح کشور جمع آوري شدند. نتايج نشان دادند ۲۰٫۷ درصد از افراد مورد مطالعه از خدمات بهداشتي-درماني کشور رضايت زياد و يا خيلي زياد داشته اند و ۳۶٫۲ درصد رضايت خود را از خدمات بهداشتي-درماني اصلا و يا خيلي کم اظهار نموده اند. نتايج حاصل از بررسي عوامل مختلف بر ميزان رضايت از خدمات به صورت تعديل شده نيز نشان دادند بهبود دسترسي افراد جامعه به خدمات از ابعاد اقتصادي و اطلاعاتي و افزايش اطلاعات افراد در زمينه بهداشت و درمان مي تواند موجب افزايش رضايت از خدمات بهداشتي-درماني شود. اين امر در کنار بهبود کيفيت خدمات و نحوه ارايه آن مي تواند ميزان رضايت را به نحو چشمگيري افزايش دهد.