مقاله ميزان شروع مشکلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: ميزان شروع مشکلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال رفتاري
مقاله ميزان شروع
مقاله سياهه رفتار کودک آخن باخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غباري بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: پرند اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خان زاده فيروزجاه عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موللي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي در شهر تهران انجام شده است. روش: در اين پژوهش ۱۴۰۷ دانش آموز مقطع ابتدايي در پايه هاي تحصيلي اول تا پنجم، با روش نمونه گيري خوشه اي از مناطق مختلف شهر تهران، انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري اختلالات رفتاري در اين پژوهش، سياهه رفتار کودک آخن باخ فرم معلم بود که داراي ۱۱ خرده مقياس است. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داده است که ميزان شيوع اختلالات رفتاري بر اساس طبقه بندي باليني در مقياس نظام مبتني بر تجربه ۲۰٫۳ درصد در طبقه باليني و ۵٫۸ درصد در طبقه مرزي است. در طبقه باليني، بيشترين فراواني به اختلالات دروني سازي و کمترين فراواني به اختلالات اضطرابي اختصاص دارد. در طبقه مرزي نيز بيشترين فراواني به افسردگي و کمترين فراواني به مشکلات تفکر اختصاص دارد. نتيجه گيري: درصد بالايي از مشکلات رفتاري در دانش آموزان وجود دارد که نيازمند طراحي برنامه هاي آموزشي و مداخلات روان شناختي است.