مقاله ميزان شيوع آلودگي به ليشمانيوز پوستي در شهر و حومه محمدآباد، شهرستان جيرفت در استان کرمان در سال ۱۳۸۷ و تعيين گونه انگل به روش Nested-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع آلودگي به ليشمانيوز پوستي در شهر و حومه محمدآباد، شهرستان جيرفت در استان کرمان در سال ۱۳۸۷ و تعيين گونه انگل به روش Nested-PCR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز پوستي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله گونه هاي ليشمانيا
مقاله Nested-PCR
مقاله جيرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيليان سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: زارعان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ليشمانيوز پوستي يكي از چالش هاي بهداشتي جهان به ويژه ايران به شمار مي رود. اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژي و تعيين گونه انگل عامل بيماري در شهر و حومه محمدآباد، در شمال شهرستان جيرفت صورت گرفته است.
روش: اين بررسي مقطعي – توصيفي به صورت سرشماري براي ارزيابي اپيدميولوژيکي، تشخيص موارد بر اساس نمونه گيري مستقيم و تعيين گونه انگل با استفاده از روشNested-PCR ، انجام گرديد.
يافته ها: در مجموع ۳۵۱۶ نفر شامل ۱۷۴۳ نفر (۴۹٫۶%) مونث و ۱۷۷۳ نفر (۵۰٫۴%) مذكر از نظر ميزان آلودگي به ليشمانيوز پوستي، مورد معاينه فيزيکي قرار گرفتند. شيوع كلي آلودگي ۵٫۳%، در جنس مونث ۶٫۲% و در جنس مذكر ۴٫۵% بود که اختلاف معني داري بين دو جنس مشاهده گرديد (P<0.05). بيشترين آلودگي در گروه سني ۲۰-۱۱ سال (۱۰٫۵%) و كمترين آن در گروه سني ۳۰-۲۱ سال (۳%) وجود داشت. بيشتر ضايعات در صورت (۴۷%) و تك زخم (۶۴%) بودند. روش Nested-PCR، گونه انگل در اين منطقه را ليشمانيا تروپيكا تعيين نمود.
نتيجه گيري: اين مطالعه براي اولين بار در اين منطقه از شهرستان جيرفت که هم جوار با شهرستان بم مي باشد صورت گرفته است. به نظر مي رسد سير صعودي اين بيماري در سال هاي بعد از زلزله، هم زمان با بروز اپيدمي بيماري در شهر بم، به دليل تردد بيشتر اهالي در اين منطقه خوش آب و هوا و ييلاقي، روي داده است.