مقاله ميزان شيوع چاقي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ۱۲-۷ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع چاقي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ۱۲-۷ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده بدني
مقاله چاقي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم جعفرآبادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه چاقي، يكي از مهم ترين مشکلاتي است که گريبان گير جوامع مختلف شده است. طي دو، سه دهه اخير، ميزان شيوع چاقي در بين کودکان در حال افزايش بوده و اين روند در کودکان ايراني نيز قابل مشاهده است. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع چاقي در دانش آموزان ۷ تا ۱۲ ساله شهر سمنان انجام شده است.
اين پژوهش يک مطالعه مقطعي است. تعداد ۴۰۰ کودک به صورت نمونه گيري تصادفي از دانشآموزان پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي در محدوده سني ۷ تا ۱۲سال و از ۲۰ مدرسه شهر سمنان انتخاب شدند. از نمايه توده بدني جهت تعيين وضعيت چاقي در کودکان و والدين استفاده گرديد. پرسشنامه اي نيز مرتبط با ديگر عوامل مورد بررسي تکميل شد.
۱۴٫۳ درصد از کودکان، چاق و ۱۸٫۸ درصد داراي اضافه وزن بودند. بين جنسيت کودکان و چاقي ارتباط معني داري وجود داشت، به طوري که در پسران چاقي و در دختران اضافه وزن بيشتر ديده شد. همچنين به ازاي هر سال افزايش سن، شانس چاقي ۱٫۲۶ بيشتر بود. بين چاقي پدر و مادر و فرزندان نيز ارتباط معني داري ديده شد، به طوري که به ترتيب به ازاي هر واحد افزايش در BMI مادر و پدر، شانس چاقي در کودک به ترتيب ۱٫۱۸ و ۱٫۱۵ برابر بود. بين چاقي و ميزان مصرف غذاي آماده، ميزان تماشاي تلويزيون و کار با رايانه، نحوه رفت و آمد به مدرسه، رتبه تولد، بعد خانوار و تحصيلات پدر و مادر ارتباط معني داري مشاهده نشد.
شيوع اضافه وزن و چاقي در کودکان ۷ تا ۱۲ساله شهر سمنان قابل ملاحظه است و با ميزان چاقي والدين ارتباط دارد. توجه به اين امر و افزايش آگاهي خانواده ها نقش مهمي در زمينه بهبود وضعيت خواهد داشت.