مقاله ميزان عنصر جيوه در دو گونه ماهي كفشك زبان گاوي (Cynoglossus arel) و گل خورك (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صيادي بندرامام خميني و بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ميزان عنصر جيوه در دو گونه ماهي كفشك زبان گاوي (Cynoglossus arel) و گل خورك (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صيادي بندرامام خميني و بندرعباس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندرامام خميني
مقاله بندرعباس
مقاله جيوه
مقاله کفشک زبان گاوي (Cynoglossus arel)
مقاله گل خورک (Periophthalmus waltoni)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولايت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موجودات كف زي در محيط هاي آبي نقش مهمي در تغذيه ماهي، جابجايي و چرخش مواد غذايي در اكوسيستم آبي و تبديل مواد آلي به مواد معدني دارند. نه فاكتور فيزيكوشيميايي آب با استفاده از دستگاه واترچكر و فتومترهاي پرتابل و به همراه دبي، عمق نهر، عرض نهر و جنس بستر اندازه گيري شد. نمونه هاي كفزي با استفاده از سوربر سمپلر با ابعاد (۳۰٫۵×۳۰٫۵) سانتي متر در آبان ماه ۱۳۸۶ از ۱۳ ايستگاه جمع آوري شد. در بررسي فون كفزي نهر، ۸ گروه جانوري تشخيص داده شد كه بعضي در حد راسته و بعضي نيز در خانواده و جنس شناسايي شدند. سه راسته غالب كفزي در نهر زرين گل را يك روزه ها، دو بالان و بال مو داران تشکيل مي دهند. بقيه كفزيان با جمعيت کمتر شامل پلي كوپترا، زالو و كرم خاكي مشاهده بودند. پارامترهاي فيزيكوشيميايي فسفات، اسيديته و نيتريت روي فراواني يك روزه ها اثر معني دار داشتند. همچنين نيترات روي فراواني بال مو داران و فسفات روي فراواني دو بالان اثر معني دار داشتند و مابقي پارامترها روي فراواني كفزيان تاثير معني دار نداشتند. حداكثر فراواني كل جانداران در اين ماه ۳۸۵۸ عدد در متر مربع در ايستگاه ۲ (از سرشاخه اصلي) و حداقل آن ۲۸۰٫۷ عدد در متر مربع در ايستگاه ۱۳ (يكي از سرشاخه هاي فرعي) بود. با توجه به شاخص شانون بيشترين و كمترين تنوع در سرشاخه ها بود. در بررسي شاخص يكنواختي، سرشاخه ها داراي كمترين توزيع همگوني بين گونه ها و بخش ميان دست نهر داراي بالاترين يكنواختي در ايستگاه ها بودند. با توجه به شاخص ژاكارد ايستگاه هاي مجاور از نظر وجود يا عدم وجود گونه اختلاف زيادي ندارند.