مقاله ميزان نابرابري در دسترسي به خدمات پيوند كليه در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: ميزان نابرابري در دسترسي به خدمات پيوند كليه در ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برابري
مقاله دسترسي
مقاله خدمات پيوند كليه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرپوراميري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني انابد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: دسترسي برابر به خدمات سلامت از حقوق اساسي همه انسان هاست. تخت هاي پيوند كليه يكي از مهم ترين و با ارزش ترين منابع سيستم بهداشت و درمان هستند كه عدم تقسيم برابر و عادلانه آن در بين استان هاي كشور ممكن است علاوه بر جابه جايي بيماران بدحال منجر به عوارض جبران ناپذير شود . در اين راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان دسترسي به خدمات پيوند كليه در استان هاي مختلف ايران انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه كاربردي از نوع توصيفي- تحليلي، تعداد كل تخت هاي پيوند كليه در سال ۱۳۸۵ براي هر يك از استان هاي كشور در تناسب با جمعيت هر استان با ضريب جيني و منحني لورنز به كمك نرم افزار Excel 2007 مورد تجزيه و تحليل واقع شد.
يافته ها: تعداد كل تخت هاي پيوند كليه در كشور ۲۹۵ بود كه از اين تعداد، ۱۶۳ تخت (۵۵%) در استان تهران قرار داشت. تقريبا نيمي از جمعيت كشور فقط ۲۰% تخت هاي پيوند كليه و نيمه ديگر ۸۰% آن را در اختيار داشتند. ضريب جيني نيز اين نابرابري را به اندازه ۰٫۴ نمايش داد.
نتيجه گيري: دسترسي برابر به خدمات در بخش پيوند كليه در ايران به دليل عدم توزيع برابر اين تخت ها وجود ندارد.