مقاله ميزان هماهنگي مجموعه کتابخانه دانشگاهي واحد رودهن از نظر تعداد و موضوعات کتاب هاي موجود با نيازهاي آموزشي دانشجويان در رشته هاي مختلف تحصيلي در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ميزان هماهنگي مجموعه کتابخانه دانشگاهي واحد رودهن از نظر تعداد و موضوعات کتاب هاي موجود با نيازهاي آموزشي دانشجويان در رشته هاي مختلف تحصيلي در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله مجموعه سازي در کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله ميزان هماهنگي در کتابخانه دانشگاهي
مقاله نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان
مقاله هماهنگي مجموعه کتابخانه دانشگاهي با نيازهاي دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليادونيقي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش آن است که دريابد، «آيا تعداد کتاب هاي موجود در مجموعه کتابخانه با تعداد دانشجويان در رشته هاي مختلف موجود در دانشگاه هماهنگي دارد يا خير؟»، نوع پژوهش پبمايشي توصيفي بوده و گردآوري اطلاعات از طريق بررسي کتابخانه و مطالعه اسنادي مي باشد. جامعه آماري در اين پژوهش کتابخانه هاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. با توجه به بررسي انجام شده و مطابقت اين بررسي با استانداردهاي موجود در داخل و خارج از کشور مانند استاندارد IFLA و استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران مشخص شد که کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در بيشتر رشته ها (۳۹٫۲۸%) تعداد کتاب ها متناسب با تعداد دانشجويان نبوده و در حدود (۲۸٫۵۷%) رشته ها بيش از نياز خود داراي کتاب هستند و (۳۲٫۱۵%) رشته ها تعداد کتاب هاي موجود با تعداد دانشجويان هماهنگي و تناسب وجود دارد.