مقاله ميزان همبستگي سيستم ابررساناي Sr2RuO4 تحت محاسبات اصول اوليه LSDA و LSDA+U که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: ميزان همبستگي سيستم ابررساناي Sr2RuO4 تحت محاسبات اصول اوليه LSDA و LSDA+U
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقريب چگالي موضعي
مقاله همبستگي الكتروني
مقاله سيستم هاي همبسته قوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پور حنيف
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با به کار گيري روش پتانسيل کامل امواج تخت بهبوديافته، در تقريب چگالي موضعي با در نظر گرفتن پلاريزاسيون اسپيني، چگالي حالت سيستم Sr2RuO4 را محاسبه نموده ايم. با اين بررسي مي توانيم سهم هر کدام از حالات نزديک سطح فرمي را تعيين نموده و پارامترهايي از قبيل اندازه ميدان کريستالي، شکافتگي تبادلي، و ميزان هيبريداسيون بين اتم هاي مختلف را بررسي کنيم. براي بررسي اين کميت ها در دو تقريب متفاوت محاسبات را انجام داده ايم: تقريب LSDA و تقريب LSDA+U. با اعمال U، ميزان همبستگي الکترون هاي نزديک سطح فرمي را تعيين مي نماييم. در اين صورت قادر خواهيم بود به اين سوال پاسخ دهيم که آيا اين سيستم در ناحيه سيستم هاي همبسته قوي قرار مي گيرد يا نه؟