مقاله ميزان همکاري گروهي نويسندگان مقالات ارایه شده در همايش هاي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني ايران در فاصله سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ميزان همکاري گروهي نويسندگان مقالات ارایه شده در همايش هاي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني ايران در فاصله سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم سنجي
مقاله مشارکت علمي
مقاله ضريب همکاري گروهي
مقاله همايش هاي تخصصي
مقاله کتابداري و اطلاع رساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمجيد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعيين ميزان همکاري گروهي ميان نويسندگان شرکت کننده در همايش هاي داخلي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني در فاصله سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ مي باشد.
روش: اين پژوهش با استفاده از روش علم سنجي انجام گرفته است و از نوع توصيفي مي باشد. جامعه اين پژوهش، مقالات ارایه شده در همايش هاي تخصصي داخلي کتابداري و اطلاع رساني در فاصله سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ هستند. اطلاعات ابتدا به صورت دستي و با استفاده از دو نوع فرم ورود اطلاعات که توسط پژوهشگران طراحي شده بود، وارد شد. سپس اطلاعات گردآوري شده در يک پايگاه اطلاعاتي در نرم افزار آماري Excel وارد شد و پس از آن با توجه به پرسش هاي مطرح شده، داده ها شمارش، رتبه بندي و جهت تحليل هاي لازم مرتب گرديد.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که از مجموع ۲۶۹ مقاله ارایه شده در همايش هاي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني، ۴۶۹ نويسنده شرکت داشته اند که ميانگين تعداد نويسندگان در هر مقاله ۱٫۷۴ نفر است. از نظر جنسيت پژوهشگران، %۵۵٫۶۵ مرد و %۴۴٫۳۵ زن هستند. بررسي نتايج حاصل از پژوهش، در مورد پرکارترين موسسه ها و مراکز دانشگاهي حاکي از آن است که دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با ۳۸ مقاله، بيشترين حضور را در همايش هاي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني در ايران داشته است. همچنين اين دانشگاه در مجموع با ۳۲ مقاله گروهي، بيشترين مقالات گروهي را در بين ساير موسسه ها و مراکز دانشگاهي ايران به خود اختصاص داده است. در مورد همکاري گروهي بين نويسندگان، نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که %۵۷٫۲۵ مقالات همايش هاي تخصصي تک نويسنده اي بوده اند. اين در حالي است که به نظر مي رسد در سال هاي اخير گرايش به سمت تاليف مقالات گروهي افزايش يافته است. همچنين ضريب همکاري گروهي بين نويسندگان مقالات همايش هاي تخصصي کتابداري و اطلاع رساني داخلي، ۰٫۱۶ برآورد شد. به طورکلي، ميزان همکاري گروهي بين متخصصان و پژوهشگران کتابداري و اطلاع رساني ايراني در همايش هاي تخصصي داخلي در سطح پایيني قرار دارد؛ اگر چه شواهد نشان دهنده بهبود و افزايش سطح همکاري و مشارکت بين نويسندگان مقالات در سال هاي آينده است.
اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در تعيين الگوي مشارکت علمي پژوهشگران و کتابداران شرکت کننده در همايش هاي داخلي حوزه کتابداري و اطلاع رساني در ايران است.